#teamworkisknowledge

Welkom bij GDW-Gent

GDW-Gent is een jong, dynamisch gerechtsdeurwaarderskantoor.

GDW-Gent werd opgericht door de huidige zaakvoerders Geert De Lombaert en Patrick Van Overschelde op 11/12/2008.

Het kantoor staat voor haar opdrachtgevers garant voor een correcte, spoedige verwerking van de dossiers enerzijds en een maatschappelijk, sociaal verantwoorde manier van werken ten aanzien van de rechtzoekende anderzijds.

De verwachtingen van advocaten, bedrijven, openbare instellingen en particulieren ten aanzien van het kantoor op het vlak van kwaliteit, productiviteit, transparantie en efficiëntie neemt steeds toe. Daarom focussen wij ons op deze tendens door elke dag opnieuw te innoveren en te werken naar een kwalitatief hoogstaand gerechtsdeurwaarderskantoor. Deze efficiëntie blijft mogelijk, op voorwaarde dat blijvend wordt geïnvesteerd in de organisatie en de dienstverlening, zowel op het vlak van technische ondersteuning als op het vlak van human resources.

Alleen hierdoor kunnen wij onze dienstverlening blijvend garanderen en optimaliseren.

In een wereld waarin informatisering een steeds belangrijker rol speelt, is deze website een bron van informatie omtrent de werking van ons kantoor, het beheer van wanbetalers, gerechtelijk incasso en diensten naar confraters toe.

Bovendien beseffen wij dat wanbetalers, rechtszoekenden en iedereen die met ons beroep in aanraking komt, voldoende dienen geïnformeerd te worden omtrent onze taken en bevoegdheden. Daarom wordt een onderdeel van de website voorbehouden voor deze groep teneinde een informatief forum te bieden en een antwoord te geven op de vele vragen die de rechtszoekende heeft in het kader van zijn dossier.

Wij zijn er ons van bewust dat een website slechts een summiere duiding kan betekenen met betrekking tot het beroep van de gerechtsdeurwaarder. Toch hebben wij getracht een duidelijk beeld te scheppen van de ambtstaken die ons worden toevertrouwd.

Tenslotte merken wij op dat er reeds een groot aantal toe te juichen initiatieven terug te vinden zijn op het internet. Deze hebben wij gebundeld op onze link-pagina en de brochure-pagina.

Wij hopen dat deze site een antwoord biedt op de vragen die u bezig houden. In het andere geval staan wij u graag persoonlijk, telefonisch of per e-mail te woord.

}

Kantooruren

maandag - donderdag: van 09u00 tot 18u30 vrijdag: van 09u00 tot 17u00

Goedkeuringsnummer CNK/110511/000000/0039 afgeleverd door de deontologische Commissie op 11 mei 2011.